Masz pytania? Zadzwoń do nas: 693 908 164, 601 235 910 biuro@eska-reklama.pl

Galeria realizacji

Adres korespondencyjny
Osiedle XX-lecia 29/11
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 693 908 164
tel. 601 235 910

 

Zamówienia i zapytania proszę kierować na:

e-mail: biuro@eska-reklama.pl

RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) przekazujemy informacje o przetwarzaniu Państwa danych.
1.W zgodzie z obowiązującym Rozporządzeniem, pragniemy poinformować, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Reklamowo-Wydawnicza "ESKA" Krzysztof Flis z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200 Ząbkowice Śląskie, Osiedle XX-lecia 29/11), NIP PL 573 120 12 47, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane dotyczące imienia i nazwiska, adresu e-mail, NIP, telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego. Informacje te pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas składania zamówień i zawierania umów między nami, a także ze źródeł ogólnodostępnych oraz poprzez gromadzenie plików cookies przez serwis eska-reklama.pl .
3.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów, zamówień, wystawiania faktur i zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a  firmą Agencja Reklamowo-Wydawnicza "ESKA" Krzysztof Flis . Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO.
4.Państwa dane możemy przekazywać innym podmiotom np.:
firmom, które dostarczają nam narzędzia do korzystania ze skrzynki e-mail,
firmie hostingowej utrzymującej witrynę eska-reklama.pl,
firmom kurierskim, firmie realizującej usługi księgowości Administratora danych
drukarniom, partnerom handlowym,
platformom płatniczym,
upoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów organom państwowym.
5.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usług.
6.Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub żądać przeniesienia. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony. Aby skorzystać z wymienionych praw zapraszamy do kontaktu e-mailowego na eska-order@wp.pl lub biuro@eska-reklama.pl.
7.Jeżeli nie chcą Państwo znajdować się w naszej bazie klientów i żądają Państwo usunięcia swoich danych osobowych, prosimy o kontakt e-mailowy na biuro@eska-reklama.pl.

Masz pytania? Pisz śmiało!

RODO